Dyrektor

mgr Patrycja Pietrykowska – historia, logopedia

 

Wychowawcy klas:

Klasa „0”

mgr Anna Chuda

Klasa I

mgr Elwira Grzeszczak

Klasa II

mgr Joanna Radwańska

Klasa III

mgr Magdalena Bidzińska

Klasa IV

mgr Agnieszka Kwaśnik

Klasa V

mgr Anna Tomczyk

Klasa VIa

mgr Marcin Bidziński

Klasa VIb

mgr Monika Rydz

Klasa VII

mgr Wojciech Tonak

Klasa VIII

mgr Natalia Budzyńska

 

Nauczyciele:

mgr Anna Bałączna – religia

mgr Magdalena Bidzińska – edukacja wczesnoszkolna/informatyka

mgr Marcin Bidziński – wychowanie fizyczne

mgr Natalia Budzyńska – język angielski

mgr Anna Chuda – edukacja przedszkolna/religia

mgr Agnieszka Gadzińska – przyroda/edukacja wczesnoszkolna

mgr Krystyna Gola – WOS

mgr Barbara Grygier – biblioteka/świetlica

mgr Elwira Grzeszczak – edukacja wczesnoszkolna/rewalidacja

mgr Ilona Hartwich – biologia/fizyka

mgr Patrycja Henzel – chemia/korekcja-kompensacja/pedagog szkolny

mgr Stanisław Horbik – muzyka

mgr Maria Kalmus – geografia/socjoterapia

mgr Małgorzata Kneblewska – Juszczak – język niemiecki/język rosyjski

mgr Agnieszka Kwaśnik – język polski

mgr Marzanna Markiewicz – język polski/plasyka

mgr Ewa Mądra – historia

mgr Andrzej Pawlak – technika

mgr Sylwia Pawłowska – Siwiak – historia

mgr Joanna Radwańska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Rydz – matematyka

mgr Renata Szymczak – Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Tomczyk – matematyka

mgr Wojciech Tonak – język angielski/wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Sołtysiak – pedagog szkolny

mgr Angelika Stachowska – logopedia/nauczyciel wspomagający/rewalidacja

mgr Magdalena Frydrychowicz – Wychowanie do życia w rodzinie