Rozpoczęcie roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się w środę 1 września o godz. 8.00
Uczniowie spotkają się z wychowawcami klas:

Kl. I – sala gimnastyczna
Kl. 0 – sala gimnastyczna godz. 8.30

(Uczniom klasy 0 i I może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun)

Budynek A
Kl. II – sala nr 2
Kl. III – sala nr 3

Budynek B
Kl. IV – sala nr 15
Kl. V – sala nr 13
Kl. VI – sala nr 29
Kl. VIIa – sala nr 23
Kl. VIIb – sala nr 30
Kl. VIII – sala nr 27


Do budynku B uczniowie wchodzą wg następujących wskazań:

Wejście główne – klasa IV i V
Wejście po schodach od strony budynku A – klasa VIIb i VI
Wejście po schodach od strony sali gimnastycznej – klasa VIII i VIIa

Do budynku A uczniowie wchodzą wejściem głównym.

Autobus szkolny będzie kursował w tym dniu wg następującego planu:
Rzegnowo – 7.30, Pierzyska – 7.35, Baranowo – 7.40, Woźniki – 7.45, Łubowo – 8.50, SP Łubowo – 8.55
Odwóz:
SP Łubowo – 8.30, Łubowo – 8.35, Woźniki – 8.40, Pierzyska – 8.45, Baranowo – 8.50, Woźniki – 8.55.