Łubowo jest jedną z piękniejszych wsi powiatu gnieźnieńskiego w województwie wielkopolskim. Należy do gmin o ciekawej, historycznej przeszłości. To właśnie te tereny słyną ze znanego w całej Polsce zespołu archeologiczno-architektonicznego Ostrowa Legnickiego oraz Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

Wieś Łubowo, miasto Gniezno i cała najbliższa okolica to kolebka kraju Polan.

To właśnie tutaj znajduje się Szkoła Podstawowa, której dyrektorem od 1 września 2014 r. jest mgr Patrycja Pietrykowska, polonistka, historyk i logopeda.

Nasza szkołą jest publiczną szkołą ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym i oddziałami gimnazjalnymi. Pracuje w niej 33 nauczycieli i 8 pracowników administracji. Placówka liczy około 300 uczniów z Łubowa i pobliskich wsi. Dzieci na zajęcia dowożone są autobusem szkolnym.

Posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę. Prowadzone są liczne zajęcia specjalistyczne i koła przedmiotowe. Dzieci mogą korzystać z dwóch sal gimnastycznych, dwóch świetlic, biblioteki oraz dwóch sal komputerowych.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych zdobywają nagrody i wyróżnienia, osiągają sukcesy na szczeblu ogólnopolskim.

NASZYM PRIORYTETEM JEST DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI.

Jesteśmy szkołą, która:

  • uczy samodzielności, współpracy i odpowiedzialności;
  • wspomaga wszechstronny rozwój dziecka;
  • wspiera uczniów uzdolnionych;
  • prowadzi szeroki zakres działań zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami dzieci uczących się w naszej szkole;
  • jest przyjaznym miejscem do nauki i pracy;
  • zapewnia pomoc pedagoga i logopedy;
  • dba o atmosferę zaufania i bezpieczeństwa.