Rok szkolny 2022/2023:

Dyrektor

mgr Patrycja Pietrykowska – historia

 

Wychowawcy klas:

Klasa „0”

mgr Anna Chuda

Klasa I

mgr Joanna Radwańska

Klasa II

mgr Magdalena Bidzińska

Klasa III

mgr Elwira Grzeszczak

Klasa IV

mgr Wojciech Tonak

Klasa V

mgr Natalia Budzyńska

Klasa VI

mgr Agnieszka Kwaśnik

Klasa VII

mgr Anna Tomczyk

Klasa VIIIa

mgr Marcin Bidziński

Klasa VIIIb

mgr Angelika Stachowska

 

Nauczyciele:

mgr Anna Bałączna – religia

mgr Magdalena Bidzińska – edukacja wczesnoszkolna/informatyka

mgr Marcin Bidziński – wychowanie fizyczne

mgr Natalia Budzyńska – język angielski

mgr Anna Chuda – edukacja przedszkolna/religia

mgr Krystyna Gola – WOS

mgr Barbara Grygier – biblioteka/świetlica

mgr Elwira Grzeszczak – edukacja wczesnoszkolna/rewalidacja

mgr Ilona Hartwich – biologia/fizyka/przyroda/wychowanie do życia w rodzinie

mgr Patrycja Henzel – chemia/korekcja-kompensacja/pedagog szkolny/matematyka

mgr Stanisław Horbik – muzyka

mgr Maria Kalmus – geografia/socjoterapia

mgr Agnieszka Kwaśnik – język polski

mgr Marzanna Markiewicz – język polski/plastyka

mgr Ewa Mądra – historia

mgr Katarzyna Nowaczyk – nauczyciel wspomagający / rewalidacja

mgr Andrzej Pawlak – technika/geografia

mgr Sylwia Pawłowska – Siwiak – historia

mgr Joanna Radwańska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Rydz – matematyka

mgr Sylwia Drabek – Śniegowska – Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Tomczyk – matematyka

mgr Wojciech Tonak – język angielski/wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Sołtysiak – pedagog szkolny

mgr Angelika Stachowska – logopedia/nauczyciel wspomagający/rewalidacja/matematyka

mgr Wioletta Wąsowicz – język niemiecki