Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. o godz. 9.00

BUDYNEK A

kl. „0” – sala 1

kl. I – sala 2

kl. II – sala 3

kl. III – sala 4

BUDYNEK B

kl. IV – sala 27

kl. V – sala 29

kl. VIA – sala 23

kl. VIB – sala 30

kl. VII – sala 14

kl. VIII – sala 5

Autobus szkolny będzie kursował w tym dniu wg następującego planu:

Rzegnowo – 8.25, Pierzyska – 8.30, Baranowo – 8.35, Woźniki – 8.45, Łubowo – 8.50, SP Łubowo – 8.55

Odwóz:

SP Łubowo – 9.40, Rzegnowo – 9.50, Pierzyska – 9.50, Baranowo – 9.55, Woźniki – 10.05, Łubowo – 10.10

REKRUTACJA

UWAGA

Osoby chcące zapisać swoje dziecko do naszej szkoły proszone są o przesłanie na adres e-mail szkoły – splubowo@op.pl, podstawowych informacji (imię, nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz nr kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego). Dokumentację rekrutacyjną uzupełnimy po powrocie do szkoły.

post

PASOWANIE NA UCZNIA

Pasowanie na ucznia to zapewne pierwszy z najbardziej niezapomnianych dni przeżytych w szkole. Dwudziestu wychowanków z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łubowie złożyło uroczyste ślubowanie i tym samym oficjalnie zostało przyjętych do grona uczniowskiej społeczności!

Read More