Dziś Pan Andrzej Łozowski, Wójt Gminy Łubowo, przekazał na ręce Dyrektorów Szkół Podstawowych laptopy pozyskane w ramach projektu zdalna szkoła +. Każda z 4 szkół otrzymała 6 nowych laptopów.

Zakup został sfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. To już drugi zakup laptopów dla szkół w tym roku. W sumie na ten cel pozyskano ponad 110tys. zł i zakupiono 49 komputerów. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%. Dziękujemy!!