Szanowni Państwo

Po konsultacjach dyrektorami placówek oświatowych prowadzących oddziały przedszkolne, dyrektorami przedszkoli oraz żłobka Gminy Łubowo podjęta została decyzja o wstrzymaniu otwarcia tych jednostek na przyjęcie dzieci.

W trzech szkołach nie zgłoszono chęci przybycia żadnego dziecka, w jednej była to jedna osoba.

W przedszkolach i żłobku zainteresowanie jest minimalne (mniej niż 10 osób).

Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa jest w naszej ocenie bardzo trudne. Brak możliwości spełnienia warunków wiąże się z dużym ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa a w efekcie wzrostem zachorowań. Utrzymanie dystansu pomiędzy tak małymi dziećmi jest niemal niemożliwe. To  z kolei umożliwia migrację wirusa na pozostałych członków rodziny, w tym wielokrotnie na osoby starsze, często zmagające się z różnymi chorobami.

Na decyzję powyższą wpływa również duża liczba zachorowań na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Jak wspomniano we wcześniejszej informacji, bezpieczeństwo dzieci i rodziców a także pracowników jest w tej sytuacji sprawą priorytetową.

Reasumując – oddziały przedszkolne, przedszkola oraz żłobek, znajdujące się na terenie Gminy Łubowo, pozostają zamknięte do odwołania.

Z poważaniem

Wójt Gminy Łubowo

Andrzej Łozowski