post

Wyniki konkursu fotograficznego!

Z niełatwym zadaniem oceny prac w naszym konkursie zmierzyło się specjalnie powołane, profesjonalne jury. W składzie komisji znaleźli się twórcy pracujący nad Projektem Gnieźnianie: Sebastian Uciński Fotografia, Katarzyna Olejniczak – Gołembowska Photography, Michal Koszela Fotografia i Daniel Mopert, którzy na sile, magii i tajemnicach fotografii znają się najlepiej! Niezwykle wrażliwi autorzy obrazów wykonanych z ogromnym zamysłem i popartych niesamowitym talentem wyłonili laureatów, do których już niebawem wyślemy nagrody!

Read More

REKRUTACJA

UWAGA

Osoby chcące zapisać swoje dziecko do naszej szkoły proszone są o przesłanie na adres e-mail szkoły – splubowo@op.pl, podstawowych informacji (imię, nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz nr kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego). Dokumentację rekrutacyjną uzupełnimy po powrocie do szkoły.

post

PASOWANIE NA UCZNIA

Pasowanie na ucznia to zapewne pierwszy z najbardziej niezapomnianych dni przeżytych w szkole. Dwudziestu wychowanków z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Łubowie złożyło uroczyste ślubowanie i tym samym oficjalnie zostało przyjętych do grona uczniowskiej społeczności!

Read More