post

Kolejny dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i łez radości, wyreżyserowali najmłodsi uczniowie. Zaprosili bowiem na niezwykłą czwartkową uroczystość swoje Babcie i Dziadków, a powodem ku temu było styczniowe święto.  


Licznie zebranych na sali sportowej gości powitała i życzenia złożyła dyrektor szkoły Pani mgr Patrycja Pietrykowska, wyrażając nadzieję: – Na pozyskanie takiego zaufania wśród uczniów, jakie obserwuje w niezwykłych relacjach dziadków i wnucząt.

Spotkanie stanowiło niecodzienną okazję, by móc podziwiać dzieci w różnych formach artystycznych. Poza tą częścią dla seniorów przygotowano upominki, loterię fantową, a także całą gamę emocji. Uczniowie poprzez znakomity popis na scenie, a i rodzice wspierając organizację wydarzenia,  wyrazili ogromną wdzięczność za nieocenione wsparcie w trudach wychowania.

W sali przeistoczonej w bajkową przestrzeń Królewny Śnieżki zaprezentowały się kolejno wszystkie klasy z edukacji wczesnoszkolnej w starannie przygotowanych z wychowawcami programach. Poziom artystyczny występów dał się poznać jako niebywale wysoki. Uczniowie zaprezentowali się w układach choreograficznych, spektaklach teatralnych i musicalach. Były więc wstępy wokalne, taneczne i recytatorskie. Aktorzy otrzymali burzę braw – a ta zdecydowanie zasłużona! Tradycyjnie o oprawę muzyczną zadbało utalentowane rodzeństwo Pawlewskich.

Uroczystość zwieńczył poczęstunek, przygotowany przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień.