post

Szkoła Podstawowa w Łubowie przygotowała wiele inicjatyw związanych z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100 lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Pierwsze przygotowania miały miejsce już w lutym 2018. Przeprowadzono wówczas lekcje wprowadzające do zagadnień rocznicowych i przedstawiono zasady konkursu organizowanego we współpracy z Biblioteką Gminną w Łubowie

– klasy 4 – 5  wykonywały pocztówkę patriotyczną

– klasy 6 – 7 plakat dotyczący odzyskania niepodległości

– klasy 8 i gimnazjalne plakat na temat Powstania Wielkopolskiego.

18.05.2018  odbyła się wycieczka „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu a 29.05.2018 przeprowadzona została, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Lednogórze i Domem Kultury w Łubowie, akcja środowiskowa poświęcona polskim symbolom narodowym na którą złożyły się:

– lekcja historii poświęcona 100. rocznicom

– prezentacja multimedialna uczniów SP w Lednogórze

– wspólne wykonanie rozet pod kierunkiem p. A. Gadzińskiej.

24.09.2018. miała miejsce gra miejska „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie”.

 W ramach obchodów odzyskania niepodległości Szkoła Podstawowa w Łubowie przygotowała gminną uroczystość na 11.11.

Uczniowie uczestniczyli w śpiewaniu hymnu „Rekord dla Niepodległej.

Uczniowie klas 8 i gimnazjalnych realizowali wielomiesięczny projekt „Jak Polacy walczyli o niepodległość?” i przeprowadzili akcję plakatową zachęcającą do wywieszania flag narodowych na ważne rocznice.

Podsumowaniem tych wszystkich działań była gminna uroczystość w dniu 15.02.2019. która odbyła się w Domu Kultury w Łubowie. Wieczornicę przygotowały Szkoły Podstawowe w Owieczkach, Łubowie i Fałkowie oraz Przedszkola w Woźnikach i Fałkowie i chór Domu Kultury w Łubowie. Na uroczystość przybył  zastępca wójta  Gminy Łubowo  pan Tomasz  Hartwich, starosta Powiatu Gnieźnieńskiego pan Piotr Gruszczyński, dyrektor Biura senatora Roberta Gawła pan Adam Galus, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy, radni, potomkowie Powstańców Wielkopolskich i mieszkańcy Gminy Łubowo. Uroczystość zakończyła się wprowadzeniem biało – czerwonego tortu.